ANTROPOLOGERNE – HVAD FÅR I?

Antropologerne er grundlagt i 2003 og er et menneskeligt og dygtigt konsulenthus. Vi forstår og forandrer. Går i felt og inddrager, tester og formidler, og sikrer, at jeres nye viden virkelig bruges.


Vi laver indsigt i hvorfor ting er som de er – antropologisk tilgang.
Og vi forbedrer det, I arbejder med, via udvikling og afprøvning – med design som afsæt. Vi er ude hos de mennesker, og arbejder i  de miljøer, det handler om – vores ’WHY’ er with. 

Vi afleverer brugbare og visuelle rapporter, metodekort, portrætter og film. Eller velforberedte, engagerende og produktive processer.


ANTROPOLOGERNE – HVEM ER VI?


Antropologerne flyttede i 2018 til Samsø, samlingens ø, og har kunder overalt i Danmark, skandinavien og verden. Vi er én af 20 partnere i netværket reach-network.com og vi sætter altid det stærkeste team til opgaven – se konsulenterne nedenfor.


Find os på Reach Network eller følg vores arbejde i tekst og billeder på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook.

Vi glæder os til at høre fra dig. Ring eller skriv direkte til Rikke Ulk  +45 28112010 eller ru@antropologerne.com.

ANTROPOLOGERNE – WHAT DO YOU GET?

Antropologerne is founded in 2003 as human minded and skilled consultancy. We make insight and change.  We go into the field, involve, test and make sure that the new knowledge is implemented.


We create insight into why things are as they are - with anthropology  With design we transform, develop, test and change what you do, to make it even better. We are working with people and in their real life settings – our ‘WHY’ is with.


We deliver useful and visual reports, portraits, films, prototypes and tools. Or well-prepared, engaging, and productive processes.


ANTROPOLOGERNE – WHO ARE WE?


Antropologerne moved to Samsø in 2018, the Danish island of gathering. We work with clients throughout Denmark, Scandinavia and world-wide. We are one of 20 partners in the Global design research network ‘Reach’ and we always put the strongest team.


Follow Reach Network or follow our work in text and pictures on Instagram, Twitter, LinkedIn and Facebook.


We are excited to hear from you. Call or write directly to Rikke Ulk  +45 28112010 or ru@antropologerne.com.

PROJEKTEKSEMPLER

METODEBESKRIVELSE OG METODEKORT


Mette Marie er et bofællesskab, der ligger i Vanløse i København. Her bor 16 mennesker, der har psykiske lidelser og et aktivt stof- eller alkoholforbrug. Ansat på stedet er medarbejdere med pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. De bidrager aktivt til at beboerne lever det bedst mulige liv og oplever at høre til. De metoder, de bruger og som Antropologerne har fulgt og beskrevet hedderbla.  nænsom nødværge, neuro-pædagogik/psykologi, mikro-øjeblikke og refleksiv kultur. En dyb menneskelighed præger samarbejdet mellem medarbejderne og beboere. På Mette Marie ikke bare siger de hvad de tror på - de gør det, dagligt, sammen.


Du kan se Metodebeskrivelsen og de 48 Metodekort her.

Se videoer hvor medarbejderne intorducerer de 8 kapitler (nederst)


Eller du kan se billeder og læse om lanceringen af metodekort her.

HJEMLIGHED – HJEM ER NOGET MAN GØR


Sundhedsstyrelsens Center for værdig ældrepleje har bedt Antropologerne gennemføre en undersøgelse for at forstå hvad hjemlighed er blandt ældre der modtager hjemmepleje. Vi besøgte 20 ældre mennesker i deres hjem rundt om i Danmark. Baseret på analysens pejlemærker og i samarbejde med ledere og medarbejdere fra fem kommuner, udviklede, testede og lancerede vi tre film og redskaberne 'Min liste' og 'Diamanten'. De kan fremme borgernes oplevelse af værdighed og hjemlighed i hverdagen.


Du kan se rapporten Analyse af hjemlighed her.

Download/print guides og redskaber til arbejde med hjemlighed.


Se filmen Borgernes oplevelse af hjemlighed her (scroll ned)

Se filmen Hvorfor arbejde med hjemlighed? her (første film)

Se filmen Pejlemærker i arbejdet med hjemlighed (anden film)

SENIORBOLIGFÆLLESSKABER


Antropologerne har for Tetriis A/S undersøgt to af de mange seniorboligfællesskaber kaldet Agorahaverne, der bliver opført rundt om i Danmark. Hermanhaven og Augusthaven ligger i Næstved på Sjælland og via besøg, interviews, rundvisning, fokusgrupper, og både kvalitative og kvantitative telefoninterviews med beboerne har Antropologerne skabt indsigt i livet EFTER seniorernes ibrugtagning af det nye boligbyggeri. Vi har undersøgt modtagelsen, organiseringen og hverdagsfællesskaberne i de to huse. Slutproduktet var en fortrolig rapport men vi har udarbejdet en formidling til alle, der vil planlægge for mere fællesskab og mindre ensomhed blandt seniorer i Danmark. Læs eller se her:


Antropologisk vurdering af fordelene ved seniorboligfællesskaber

Se mere om Hermanhaven Velkommen til Hermanhaven her

Se mere om Augusthaven  Velkommen til Augusthaven her

LIVET MED KNOGLEMARVSKRÆFT


Antropologerne har i 2018 lavet en undersøgelse blandt mennesker med knoglemarvskræft og deres pårørende. Rapporten er udgivet som bog og blev uddelt ved Dansk Myelomatoseforenings årsmøde 4. oktober 2018. Der er lavet tre film, som sætter ansigt på de mennesker, og deres pårørende, der naturligvis ønsker at leve gode liv, trods en uhelbredelig diagnose. Politikere og beslutningstagere er i målgruppen og rapport, film og en one-pager udarbejdet specielt til dem og præsenteret på blandt andet folkemødet.


Rapporten ser du her: Livet med knoglemarvskræft


Se film 1 her: Livet med knoglemarvskræft

Se film 2 her: Forløbet op til diagnosen knoglemarvskræft

Se film 3 her: Frygten for, at kræften vender tilbage

UNGES SAMTYKKE TIL SEX


Antropologerne har undersøgt 15-17-årige unges erfaring med og forståelse af samtykke til sex. For Det Kriminal Præventive Råd. Analysen viser hvordan unge kan føle sig pressede af egne forventninger og af deres partner, men også at vennegrupper og sociale medier i dag bruges som sikkerhedsnet og social kontrol både før og efter akten. Vores viden var grundlag for kampagnen "TUNE IND og mærk efter" som blev udarbejdet af Kompas Kommunikation. Vi hjalp med at  bringe bureau og de unge fra undersøgelsen sammen tidligt i arbejdet med kampagnen.


Rapporten ser du her: Samtykke – viden om det, de unge gør, oplever og påvirkes af på vejen til sex


Se kampagnen her:  Vil I det samme? Tune ind og mærk efter

Se i øvrigt vores/DKR's Inspirationspakke til aktive borgermøder

NYE KORT TIL GRØNLAND


Antropologerne har hjulpet A.P. Møllers Fond og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering SDFE samt Grønlands Selvstyre med at udvikle nye kort. Vi har i pilotprojektet stået for involvering af og indsamling af input fra brugerne - lige fra fårehyrder i SydGrønland, piloter i luften, naturbeskyttelsesfolk og minefolk i det centrale Grønland, og til turismeoperatører og myndigheder i nord. Og vi har undervejs men kortene blev udviklet og efter de ble lanceret foretaget en effektmåling.

Grønlands nye sattelitkort og data over det åbne land i Grønland er udviklet i stærk kontakt til burgernes og baseret på de forskellige brugergruppers mange kvalificerende input, ønsker og behov.


Rapporten ser du her: Effektmåling af ny kortlægning


Vi holder oplæg om projektet - to gange på konferencen kortdage 

KUNDER

TEAM